Начало    ПОЛЕЗНО    Политика за защита на личните данни 
Политика за защита на личните данни
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика на АЯ ТРАВЕЛ ООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите. Тази политика представлява неизменна част от Общите условия за ползването на сайта.
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни.


Важно е да знаете, че:
• Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: АЯ ТРАВЕЛ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 160110071
Адрес на управление: град Пловдив бул. Христо Ботев 105
Седалище и адрес за кореспонденция: град Варна бул. Сливница 76-78
E-mail: office@ayatravel.net
Телефон: 052 691 125

Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
• създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на резервационни системи;
• индивидуализация на страна по договора;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
• изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Видове Субекти на лични данни, Категории данни, Цели на обработването, Срок на съхранение
Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата ayatravel.net, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.
Цели на обработването: Администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес
Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) - за получаване по e-mail на различна информация от Платформата, търговски предложения и други.
Срок за съхранение: До 3 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.
Правно основание за обработването: Aбониране за e-mail бюлетин

Регистриран клиент е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адреси, IP адреси, телефонен номер; дата и година на раждане за определени резервации.
Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата ayatravel.net като: сключване на договори от разстояние за резервация почивки или на хотелско настаняване.
Срок за съхранение: 1 година след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки или заявки. Ако няма такива – след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.
Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия при регистриране на профил.

Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) резервация за хотелско настаняване с АЯ ТРАВЕЛ ООД.
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
Цели на обработването:Осигуряване на възможност за извършване на резервация чрез Платформата необходима за коректно подаване на информация към доставчиците на услуги.
Срок за съхранение: 5 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.
Правно основание за обработването: Изпълнение на договор с АЯ Травел ООД

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Вашите права
• Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от АЯ ТРАВЕЛ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпащане на email на office@ayatravel.net в свободен текст.
• АЯ ТРАВЕЛ ООД може да поиска да удостоверите самоличноста и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
• С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
• Вие имате право да изискате и получите от АЯ ТРАВЕЛ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
• Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
• АЯ ТРАВЕЛ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
• Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до АЯ ТРАВЕЛ ООД
• Вие имате правото да поискате от АЯ ТРАВЕЛ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а АЯ ТРАВЕЛ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

АЯ ТРАВЕЛ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора.
• За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
• За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до АЯ ТРАВЕЛ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред АЯ ТРАВЕЛ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация
• АЯ ТРАВЕЛ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Вие имате право да изискате от АЯ ТРАВЕЛ ОООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на АЯ ТРАВЕЛ ООД да провери точността на личните данни;
• Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• АЯ ТРАВЕЛ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на АЯ ТРАВЕЛ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
• Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на АЯ ТРАВЕЛ ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
• Вие можете да поискате от АЯ ТРАВЕЛ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. АЯ ТРАВЕЛ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
• Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от АЯ ТРАВЕЛ ООД които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
• Ако АЯ ТРАВЕЛ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

АЯ ТРАВЕЛ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Предоставяне на Лични данни към трети лица:
АЯ ТРАВЕЛ ООД не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:
• Описаното в секцията Потребител - купувач предоставяне, което е необходимо за целите на използване на платената услуга ( резервация) чрез платформата dyatravel.net ;
• Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
• Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
• Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани в Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели ( Google analytics, Google рекламни платформи, Facebook рекламни платформи) .
• Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на Ayatravel.net използва бисквитки, които са важни за коректната му работа.
Посещавайки нашия сайт, Вие имате възможност да приемате или откажете използването на бисквити.
Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
Повече информация за използваните бисквитки може да намерите при първоначалното зареждане на сайта.

Ако са нарушени правата Ви
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:
  • Наименование: Комисия за защита на личните данни
  • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  • Телефон:02 915 3 518
  • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Дружеството има право да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

http://admin.ayatravel.net/images/Aya_corp_images/C-fakepath-ikoni_GDPR-2-.jpg