Начало    Общи условия 
Общи условия
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ на "АЯ Травел" ООД

Този Уебсайт е собственост на "АЯ Травел" ООД - регистрирано по българското законодателство,
 • вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 160110071,
 • с адрес по регистрация: гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 105,
 • притежаващо Лиценз за туристическа дейност като Туроператор и Туристически агент № РКK-01-05967.

Общи положения
 • Уебсайтът www.ayatravel.net е официалния интернет портал на "АЯ Травел" ООД и представлява електронен каталог за предлаганите от "АЯ Травел" ООД туристически услуги.
 • Всичко, публикувано на този сайт е с информационна и рекламна цел, постоянно се обновява и е възможно междувременно да настъпват промени. За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на "АЯ Травел" ООД или на оторизираните агенти!
 • Посещавайки сайта и/или закупувайки услуги чрез него, потребителят безусловно се съгласява с описаните тук ОБЩИ УСЛОВИЯ. Ако някое от условията не устройва потребителя, молим го да не ползва настоящия уебсайт.
 • Тези общи условия са в сила за всички страници на уебсайта www.ayatravel.net и вградената в него резервационна b2b система за хотелско настаняване http://agency.ayatravel.eu

Съдържание на сайта
 • Уебсайтът на "АЯ Травел" ООД съдържа информация и услуги на тема пътувания, предложения за екскурзии и почивки в страната и чужбина, промоционални пакети и оферти за записвания в последната минута, закупуване на самолетни билети, хотелско настаняване, проверка за налични свободни места и съдействие за направата на резервация.

Ограничена отговорност
 • Потребителите на този сайт нямат право да променят, копират, публикуват и/или разпространяват каквато и да е част от съдържанието на уебсайта без изричното писмено разрешение от страна на "АЯ Травел" ООД, както и по какъвто и да е друг начин да нарушават авторските права върху публикуваните в този уебсайт текстови материали, данни, снимков материал и всякаква друга информация.
 • Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa www.ayatravel.net
Авторски права
 • Съдържанието на уебсайта, всички текстове и изображения, начинът на подредба и структуриране на информацията са собственост на "АЯ Травел" ООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
 • Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели.
 • При информация, че материали, публикувани на сайт www.ayatravel.net, нарушават нечии права на интелектуална собственост, можете да се свържете с нас на посочените на заглавната ни страница координати, като разясните вашите възражения, за да предприемем необходимите мерки.
Забранена и непозволена употреба
 • Потребителят няма право да събира информация от уебсайта на "АЯ Травел" ООД, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.
 • Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт.
Точност и достоверност на информацията
 • Публикуваното на уебсайта съдържание е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на "АЯ Травел" ООД или в офисите на оторизираните от "АЯ Травел" ООД агенти.
 • "АЯ Травел" ООД си запазва правото да редактира уебсайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време, без предварително уведомление.
 • "АЯ Травел" ООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Не носим никаква отговорност за загуба на информация при презареждане на уебсайта или при копиране на материали, образи, текст и друга информация от него.
 • "АЯ Травел" ООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на сайта си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители, клиенти или други лица извън "АЯ Травел" ООД, принадлежат на автора си. "АЯ Травел" ООД не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.
 • Този уебсайт и неговото съдържание се публикуват за удобство на клиентите, което налага използването на препратки и към други сайтове. "АЯ Травел" ООД не носи отговорност за публикувана недостоверна информация в тези сайтове.
Промяна на условията и правилата за ползване на сайта
"АЯ Травел" ООД си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Условията за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате уебсайта на "АЯ Травел" ООД и унищожите материалите, които сте „свалили“, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.

Политика за личните данни
► "АЯ Травел" ООД е регистриран администратор на лични данни в Комисията за Защита на Личните Данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” и във връзка с това полага необходимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиентите, станала му известна по повод покупка на някой от продуктите на "АЯ Травел" ООД и сключване на договор за организирано пътуване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
► "АЯ Травел" ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиентите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получило изричното съгласие на потребителя;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
• други посочени в закона случаи.
► "АЯ Травел" ООД събира и използва информацията за клиентите единствено за целите, предвидени в Договора за организирано пътуване и Общите условия към него. При оформяне на резервация данните за клиента, които се записват в базата данни на Уебсайта и b2b системата са:
• име и фамилия, посочени от клиента;
• телефон за връзка, посочен от клиента;
• имейл, написан от клиента. Всички потвърждения и ваучери се изпращат на посочения имейл адрес, така че е изключително важно той да е валиден;
• име и фамилия на гостите, упоменати в резервацията
Получените данни се използват единствено за осигуряване на исканото от клиента настаняване, и за вътрешни маркетингови анализи. Тези данни, с изключение на данните за настаняване, които ще бъдат предоставени на избрания от клиента хотел и/или друг лицензиран туроператор, от който "АЯ Травел" ООД е закупила контингент за избрания от клиента хотел, няма да бъдат продавани, споделяни и/или предоставяне на трети страни по никакъв начин и по никакъв повод.
► Със сключването на Договор за организирано пътуване клиентът разрешава да му бъдат изпращани на обявения от него електронен адрес лични, рекламни или други търговски съобщения от "АЯ Травел" ООД, както и информация за статута на възникнали вследствие ползването на уебсайта www.ayatravel.net правоотношения. В съответствие с правилата на закона "АЯ Травел" ООД предоставя възможност на всеки клиент безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения.

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ на "АЯ Травел" ООД
за организирано пътуване или хотелско настаняване

"АЯ Травел" ООД е Туроператор/Туристически агент, който предлага и поддържа туристически, информационни, комуникационни и резервационни системи за туристически услуги в Интернет, които съдържат предложения, информация и услуги на тема пътувания и почивки.
 • Предлаганите от "АЯ Травел" ООД чрез уебсайта www.ayatravel.net туристически и транспортни услуги са посреднически, от името, за сметка и по поръчка на съответния туроператор и/или доставчик на услуги.
 • Следните търговски общи условия и правила на работа с клиенти уреждат изцяло ползването на уебсайта www.ayatravel.net и вградената в него резервационна b2b система за хотелско настаняване http://agency.ayatravel.eu, собственост на "АЯ Травел" ООД.

Прочети повече >> тук
Общите правила и условия се явяват неразделна част от ценовия каталог на "АЯ Травел" ООД и Договора за сътрудничество.